Giỏ hàng

Các khóa học kỹ năng mềm

Các khóa học kỹ năng mềm

Chùm kiến thức chăm sóc về da cơ bản và trị liệu
Chùm kiến thức chăm sóc về da cơ bản và trị liệu
5,000,000₫
  • Chỗ nghỉ đêm cho học viên tỉnh xa
  • Mỹ phẩm trải nghiệm
  • Đồ dùng thực hành
  • Chứng nhận khóa học
  • Giáo trình trị liệu DA
Xem chi tiết
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng thuyết trình
1,000,000₫
Xem chi tiết
Kỹ năng tư vấn khách hàng (5)
Kỹ năng tư vấn khách hàng (5)
1,000,000₫
Xem chi tiết
Lý thuyết các vấn đề về trị liệu da (3)
Lý thuyết các vấn đề về trị liệu da (3)
3,000,000₫
Xem chi tiết
Lý thuyết về da cơ bản (2)
Lý thuyết về da cơ bản (2)
1,000,000₫
Xem chi tiết
Quản lý spa
Quản lý spa
1,000,000₫
Xem chi tiết