Giỏ hàng
Khóa học chăm sóc sức khỏe và giảm béo dưỡng sinh (10)

Gói thành viên Khóa học chăm sóc sức khỏe và giảm béo dưỡng sinh (10)

_ Nguyên lý dưỡng sinh
_ Kỹ thuật massage đả thông kinh lạc, giảm đau cổ vai gáy và xương khớp
_ Kỹ thuật thải độc,giảm béo dưỡng sinh
_ Chăm sóc sực khỏe, đắp thuốc dưỡng sinh

Thời gian: 1tháng