Giỏ hàng
Khóa học massage body chuyên nghiệp( lựa chọn 1 trong các bài: Thụy Điển/ Đá nóng/ Queen/ Thái/ Nhật) (9)

Gói thành viên Khóa học massage body chuyên nghiệp( lựa chọn 1 trong các bài: Thụy Điển/ Đá nóng/ Queen/ Thái/ Nhật) (9)

_ Lý thuyết và thực hành kỹ thuật massage toàn thân
_ Kỹ thuật tẩy da chết body
_ Kỹ thuật tắm trắng body ( tặng thêm )
_ Công nghệ triệt lông ( tặng thêm )

Thời gian: 15 - 20 buổi