Giỏ hàng
Khóa học phun thêu nâng cao (13)

Gói thành viên Khóa học phun thêu nâng cao (13)

Kỹ thuật nâng cao( lông mày)

Kỹ thuật nâng cao( môi)

Chi phí và thời gian tùy theo mức độ học nâng cao sau khi đã kiểm tra , test tay nghề và kỹ thuật thực tế