Giỏ hàng
Lý thuyết các vấn đề về trị liệu da (3)

Gói thành viên Lý thuyết các vấn đề về trị liệu da (3)

_ Nhận biết và đặc điểm các vấn đề về da: nám, mụn, lão hóa, khô...
_ Nguyên nhân hình thành bệnh lý trên da
_ Phương pháp chăm sóc và trị liệu
_ Ứng dụng thực hành và chuyển giao công nghệ

Thời gian 2ngày