Giỏ hàng
Lý thuyết về da cơ bản (2)

Gói thành viên Lý thuyết về da cơ bản (2)

_ Cấu trúc về da, phương pháp chăm sóc da cơ bản
_ Nhận định về các loại da
_ Cách chăm sóc theo từng loại da
_ Phương pháp soi da
_ Kỹ năng tư vấn khách hàng

Thời gian 1ngày